Kontrol af den hiv-smittede gravide

Optimal behandling af den gravide
Da det er overordentligt vigtigt, at den hiv-smittede gravide er optimalt behandlet især i slutningen af graviditeten, er det nødvendigt at følge den gravide tæt. Den gravide vil derfor skulle møde til blodprøvekontroller hyppigere end ellers. Man vil tilråde blodprøver med ca. fire ugers interval. Blodprøverne vil kunne vise, om der er påvirkning af knoglemarv, nyrer eller lever, ligesom man vil kontrollere blodsukkeret.

Undervejs vil man ligeledes bestemme HIV-RNA og cd4-celletal. Hvis HIV-RNA er umåleligt eller mindre end 1000 kopier/ml i uge 36, kan man overveje, om den gravide skal føde normalt. HIV-RNA er mængden af virus i blodet.